Khung Nâu Đại Dán nổi 3D BC.26 – Hổ vàng vạn phúc

Liên hệ giá

– Bìa treo in metalize chiết quang, gắn khung nâu và khung vàng
– Đầu treo dán hình nổi 3D

– Kích thước: 41 x 70 cm

– In Mentalize 07 màu

– Bìa có thể gập lại, gọ

Vui lòng liên hệ theo Hotline hoặc Chat trựa tuyến với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất
Danh mục: